Градска мобилност

Документи за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на гр. Плевен

декларация

Заявление-карта за паркиране на хора с трайни увреждания

приложение за малолетно дете

приложение за непълнолетно дете

приложение за пълнолетно лице